اشتغال زایی در شیراز

 

 

موسسه خیریه همت پارس زمین با کمک خیرین در صدد برپایی کارگاه تولیدی لباس و پوشاک در شیراز نموده است .

مددجویان محترمی که تحت پوشش موسسه خیریه همت پارس زمین در این کارگاه تولیدی لباس و پوشاک مشغول بکار خواهند شد .

این اقدام بستری محیا شده تا زنان سرپرست خانوار و مددجویان مشغول به کار شوند .

بهترین شیوه کمک به نیازمندان و مددجویان اشتغال به کار آنهاست .

موسسه خیریه همت پارس زمین تمامی تلاس خود به کار بسته تا بسترهای اشتغال زایی را فراهم سازد .

مسیری را که در پیش گرفته ایم هیچگاه به حقیقت نخواهد پیوست مگر با کمک و همیاری شما خیرین محترم و مردم نوع دوست .

پس بیاییم دست در دست هم ریشه های فقر را از بین ببریم و محرومین جامعه را دریابیم .

باشد که در این راه رستگار خواهیم شد .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیریه اشتغال زایی در شیراز    ایجاد اشتغال در شیراز 

ایجاد اشتغال جهت مددجویان   خیریه شیراز

 
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر